Suplování:   Pondělí 25.2.2019

datum výpisu: 22.2.2019

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.O

 

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

ša

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Koudelková Jana (ša)

 

..

..

..

..

Ba

..

-

-

-

-

   

Tuláčková Věra (ša)

 

..

-

-

HT

-

Ši

-

..

..

..

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

101

 

jd

jd

jd

jd

jd

jd

jd

jd

jd

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Baranyková Regina

5.hod

supl.

AJ

5.O

(307)

 

Bašta Jaroslav

4.hod

výměna >>

M

3.A+

 

na 8.hod

 

8.hod

výměna <<

M

3.A+

(203)

z 4.hod

Hajlek Tomáš

4.hod

supl.

ZSV

5.O

(208)

 
 

4.hod

odpadá

D

3.O

 

školní akce

 

5.hod

změna

ZSV

6.O

(302)

 

Hercoková Věra

2.hod

odpadá

Z

3.O

 

školní akce

 

6.hod

změna

Bi

6.O

(302)

 

Kalenská Milena

3.hod

změna

ČJL

6.O

(302)

 

Králová Dagmar

1.hod

změna

NJ

6.O

(302)

 

Mládek Pavel

4.hod

přesun <<

F

2.A+

(202)

z 10.hod

 

10.hod

přesun >>

F

2.B+

 

na 4.hod

Šimůnková Věra

2.hod

změna

AJ

6.O

(302)

 
 

3.hod

odpadá

AJ

3.O

 

školní akce

 

6.hod

supl.

AJ

7.O

(212)

 

Vybíralová Věra

5.hod

odpadá

NJ

3.O

 

školní akce

 

7.hod

odpadá

HV

3.O

 

školní akce

 

8.hod

odpadá

HV

3.O

 

školní akce

Zemánek Mojmír

4.hod

změna

M

6.O

(302)

 

Zlesáková Vlasta

3.hod

přesun <<

Z

2.A+

(202)

z 9.hod

 

4.hod

výměna <<

Z

3.A+

(203)

z 8.hod

 

8.hod

přesun <<

Z

1.A+

(205)

z 10.hod

 

8.hod

výměna >>

Z

3.A+

 

na 4.hod

 

9.hod

přesun >>

Z

2.A+

 

na 3.hod

 

10.hod

přesun >>

Z

1.B+

 

na 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

3.O

1.- 8. hod školní akce

5.O

4.hod

ZSV

 

(208)

supluje

Hajlek Tomáš

(Tu)

 

5.hod

AJ

 

(307)

supluje

Baranyková Regina

(KJ)

 

6.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

6.O

1.hod

NJ

 

(302)

změna

Králová Dagmar

 
 

2.hod

AJ

 

(302)

změna

Šimůnková Věra

 
 

3.hod

ČJL

 

(302)

změna

Kalenská Milena

 
 

4.hod

M

 

(302)

změna

Zemánek Mojmír

 
 

5.hod

ZSV

 

(302)

změna

Hajlek Tomáš

 
 

6.hod

Bi

 

(302)

změna

Hercoková Věra

 

7.O

6.hod

AJ

 

(212)

supluje

Šimůnková Věra

(Tu)

 

9.hod

SCh

SCh

 

odpadá

 

(Tu)

 

10.hod

SCh

SCh

 

odpadá

 

(Tu)

1.A

8.hod

Z

 

(205)

přesun <<

Zlesáková Vlasta

z 10.hod

 

8.hod

Ch

   

odpadá

 

(Tu)

 

10.hod

Z

   

přesun >>

 

na 8.hod

2.A

3.hod

Z

 

(202)

přesun <<

Zlesáková Vlasta

z 9.hod

 

3.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

4.hod

F

 

(202)

přesun <<

Mládek Pavel

z 10.hod

 

4.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

9.hod

Z

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

10.hod

F

   

přesun >>

 

na 4.hod

3.A

4.hod

Z

 

(203)

výměna <<

Zlesáková Vlasta

z 8.hod

 

4.hod

M

   

výměna >>

 

na 8.hod

 

8.hod

M

 

(203)

výměna <<

Bašta Jaroslav

z 4.hod

 

8.hod

Z

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

9.hod

SCh

SCh

 

odpadá

 

(Tu)

 

10.hod

SCh

SCh

 

odpadá

 

(Tu)

1.B

8.hod

Z

 

(205)

přesun <<

Zlesáková Vlasta

z 10.hod

 

8.hod

Ch

   

odpadá

 

(Tu)

 

10.hod

Z

   

přesun >>

 

na 8.hod

2.B

3.hod

Z

 

(202)

přesun <<

Zlesáková Vlasta

z 9.hod

 

3.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

4.hod

F

 

(202)

přesun <<

Mládek Pavel

z 10.hod

 

4.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

9.hod

Z

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

10.hod

F

   

přesun >>

 

na 4.hod

3.B

4.hod

Z

 

(203)

výměna <<

Zlesáková Vlasta

z 8.hod

 

4.hod

M

   

výměna >>

 

na 8.hod

 

8.hod

M

 

(203)

výměna <<

Bašta Jaroslav

z 4.hod

 

8.hod

Z

   

výměna >>

 

na 4.hod

4.I

1.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

2.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

4.V

1.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

2.hod

ČJL

   

odpadá

 

(KJ)

 

Zpracováno v systému Bakaláři